YuYu Hakusho

YuYu Hakusho (1992) คนเก่งฟ้าประทาน ตอนที่ 1-112 พากย์ไทย [จบ]

พากย์ไทย • 2.30K Views

เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กหนุ่มจอมเกเร อุราเมชิ ยูสึเกะ จากการเข้าไปช่วยเด็กน้อยให้พ้นจากอุบัติเหตุกลับทำให้เขาต้องเสียชีวิตแทนด้วยความดีนี้ทำให้โลกวิญญาณให้โอกาสเขาฟื้นคืนชีพได้ (เป็นกรณีพิเศษร้อยปีมีครั้ง เพราะยูสึเกะทำไปโดยไร้ความคิด) และมีชีวิตอยู่ในฐานะของ "นักสืบโลกวิญญาณ" คอยจัดการกับเรื่องราวที่เกี่ยวกับวิญญาณและปิศาจต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกมนุษย์

ดู YuYu Hakusho

ตอนที่ 1

720 Views

ตอนที่ 2

411 Views

ตอนที่ 3

339 Views

ตอนที่ 4

375 Views

ตอนที่ 5

338 Views

ตอนที่ 6

302 Views

ตอนที่ 7

308 Views

ตอนที่ 8

265 Views

ตอนที่ 9

268 Views

ตอนที่ 10

253 Views

ตอนที่ 11

272 Views

ตอนที่ 12

247 Views

ตอนที่ 13

265 Views

ตอนที่ 14

275 Views

ตอนที่ 15

261 Views

ตอนที่ 16

272 Views

ตอนที่ 17

255 Views

ตอนที่ 18

271 Views

ตอนที่ 19

252 Views

ตอนที่ 20

243 Views

ตอนที่ 21

211 Views

ตอนที่ 22

253 Views

ตอนที่ 23

219 Views

ตอนที่ 24

231 Views

ตอนที่ 25

225 Views

ตอนที่ 26

219 Views

ตอนที่ 27

215 Views

ตอนที่ 28

193 Views

ตอนที่ 29

212 Views

ตอนที่ 30

216 Views

ตอนที่ 31

212 Views

ตอนที่ 32

227 Views

ตอนที่ 33

239 Views

ตอนที่ 34

207 Views

ตอนที่ 35

191 Views

ตอนที่ 36

197 Views

ตอนที่ 37

174 Views

ตอนที่ 38

187 Views

ตอนที่ 39

180 Views

ตอนที่ 40

552 Views

ตอนที่ 41

154 Views

ตอนที่ 42

187 Views

ตอนที่ 43

176 Views

ตอนที่ 44

188 Views

ตอนที่ 45

161 Views

ตอนที่ 46

172 Views

ตอนที่ 47

180 Views

ตอนที่ 48

154 Views

ตอนที่ 49

166 Views

ตอนที่ 50

196 Views

ตอนที่ 51

168 Views

ตอนที่ 52

169 Views

ตอนที่ 53

180 Views

ตอนที่ 54

161 Views

ตอนที่ 55

166 Views

ตอนที่ 56

155 Views

ตอนที่ 57

147 Views

ตอนที่ 58

155 Views

ตอนที่ 59

190 Views

ตอนที่ 60

199 Views

ตอนที่ 61

186 Views

ตอนที่ 62

188 Views

ตอนที่ 63

151 Views

ตอนที่ 64

174 Views

ตอนที่ 65

147 Views

ตอนที่ 66

164 Views

ตอนที่ 67

162 Views

ตอนที่ 68

160 Views

ตอนที่ 69

161 Views

ตอนที่ 70

161 Views

ตอนที่ 71

155 Views

ตอนที่ 72

146 Views

ตอนที่ 73

165 Views

ตอนที่ 74

148 Views

ตอนที่ 75

156 Views

ตอนที่ 76

151 Views

ตอนที่ 77

146 Views

ตอนที่ 78

151 Views

ตอนที่ 79

120 Views

ตอนที่ 80

136 Views

ตอนที่ 81

139 Views

ตอนที่ 82

164 Views

ตอนที่ 83

125 Views

ตอนที่ 84

118 Views

ตอนที่ 85

150 Views

ตอนที่ 86

141 Views

ตอนที่ 87

162 Views

ตอนที่ 88

132 Views

ตอนที่ 89

163 Views

ตอนที่ 90

151 Views

ตอนที่ 91

154 Views

ตอนที่ 92

171 Views

ตอนที่ 93

188 Views

ตอนที่ 94

152 Views

ตอนที่ 95

166 Views

ตอนที่ 96

157 Views

ตอนที่ 97

142 Views

ตอนที่ 98

131 Views

ตอนที่ 99

134 Views

ตอนที่ 100

154 Views

ตอนที่ 101

138 Views

ตอนที่ 102

154 Views

ตอนที่ 103

128 Views

ตอนที่ 104

128 Views

ตอนที่ 105

149 Views

ตอนที่ 106

139 Views

ตอนที่ 107

150 Views

ตอนที่ 108

132 Views

ตอนที่ 109

135 Views

ตอนที่ 110

136 Views

ตอนที่ 111

134 Views

ตอนที่ 112

148 Views