Resourceful Princess

Resourceful Princess (2019) มู่อวิ๋นเหยา ชายาสารพัดพิษ ตอนที่ 1-26 ซับไทย [จบ]

ซับไทย • 691 Views

มู่อวิ๋นเหยาผู้มีชีวิตฟื้นคืนมาอีกครั้ง ถือหลักการ 3 ข้อ : หนี่ง ไม่ต้องทำดีกับทุกคน สอง ตัดรากแล้วต้องถอนโคนทิ้งด้วย สาม ไม่เชื่อในรักแท้ เธอผู้มากด้วยพิษสง ไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม ยอมเป็นศัตรูกับทุกคน แต่ไม่ยอมให้ใครรังแก แต่โชคชะตาดันจัดสรรให้เธอได้มาพบกับองค์ชายหน้าตายคนนึง ที่แอบรักและอยากได้เธอไปอยู่ข้างกาย เรื่องราวจะเป็นเช่นใด ติดตามได้ใน