Takt Op Destiny Thai Sound

แท็กต์ โอปัส. เดสตินี (2021) Takt Op. Destiny ตอนที่ 1-4 พากย์ไทย

พากย์ไทย • 231 Views

โลกถูกรุนรานด้วยปีศาจร้ายที่แข็งแกร่งแต่แพ้ต่อเสียงเพลง ทาคท์ วาทยกร พาร์ทเนอร์ของ เดสทินี่ ผู้เป็นมิวสิคคาร์ท สู้ร่วมกันเพื่อขับไล่มอนสเตอร์