Douluo Dalu

ตำนานจอมยุทธ์ภูตถังซาน (2021) Douluo Dalu ตอนที่ 1-188 พากย์ไทย

พากย์ไทย • 5.29K Views

ถังซานศิษย์ฝ่ายนอกของนิกายถังได้แอบศึกษาคำภีร์ลับของนิกายเพื่อเติมเต็มความฝันของตัวเอง แต่ว่าเรื่องราวที่คาดไม่ถึงได้เกิดขึ้น ความลับบางอย่างได้ถูกเปิดเผย เป็นเหตุให้ถังซานจบชีวิตของตนเองลงที่หุบเหวมรณะ...และนี่คือจุดเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง ถังซานได้กลับมาเกิดใหม่ในอีกโลกหนึ่ง ที่เรียกว่า"Soul Land" ดินแดนแห่งพลังวิญญาณ ซึ่งเป็นโลกที่ไม่มีเวทมนตร์ ไม่มีวิชาการต่อสู้ แต่กลับมีพลังแห่งจิตวิญญาณที่น่าประหลาด โดยในโลกนี้ผู้คนต่อสู้กันโดยใช้สิ่งที่เรียกว่าพลังวิญญาณ ถังซานจะใช้ชีวิตในโลกใบนี้ต่อไปอย่างไร การผจญภัยได้เริ่มขึ้นแล้ว

ดู Douluo Dalu

ตอนที่ 1

230 Views

ตอนที่ 2

159 Views

ตอนที่ 3

157 Views

ตอนที่ 4

176 Views

ตอนที่ 5

150 Views

ตอนที่ 6

156 Views

ตอนที่ 7

139 Views

ตอนที่ 8

139 Views

ตอนที่ 9

146 Views

ตอนที่ 10

134 Views

ตอนที่ 11

150 Views

ตอนที่ 12

152 Views

ตอนที่ 13

155 Views

ตอนที่ 14

143 Views

ตอนที่ 15

160 Views

ตอนที่ 16

148 Views

ตอนที่ 17

156 Views

ตอนที่ 18

138 Views

ตอนที่ 19

141 Views

ตอนที่ 20

140 Views

ตอนที่ 21

130 Views

ตอนที่ 22

132 Views

ตอนที่ 23

125 Views

ตอนที่ 24

133 Views

ตอนที่ 25

144 Views

ตอนที่ 26

153 Views

ตอนที่ 27

138 Views

ตอนที่ 28

158 Views

ตอนที่ 29

169 Views

ตอนที่ 30

132 Views

ตอนที่ 31

160 Views

ตอนที่ 32

144 Views

ตอนที่ 33

152 Views

ตอนที่ 34

131 Views

ตอนที่ 35

132 Views

ตอนที่ 36

148 Views

ตอนที่ 37

146 Views

ตอนที่ 38

161 Views

ตอนที่ 39

162 Views

ตอนที่ 40

141 Views

ตอนที่ 41

150 Views

ตอนที่ 42

131 Views

ตอนที่ 43

158 Views

ตอนที่ 44

168 Views

ตอนที่ 45

137 Views

ตอนที่ 46

136 Views

ตอนที่ 47

150 Views

ตอนที่ 48

153 Views

ตอนที่ 49

137 Views

ตอนที่ 50

134 Views

ตอนที่ 51

137 Views

ตอนที่ 52

153 Views

ตอนที่ 53

152 Views

ตอนที่ 54

165 Views

ตอนที่ 55

141 Views

ตอนที่ 56

154 Views

ตอนที่ 57

152 Views

ตอนที่ 58

137 Views

ตอนที่ 59

139 Views

ตอนที่ 60

175 Views

ตอนที่ 61

174 Views

ตอนที่ 62

170 Views

ตอนที่ 63

148 Views

ตอนที่ 64

153 Views

ตอนที่ 65

156 Views

ตอนที่ 66

141 Views

ตอนที่ 67

130 Views

ตอนที่ 68

151 Views

ตอนที่ 69

168 Views

ตอนที่ 70

141 Views

ตอนที่ 71

160 Views

ตอนที่ 72

149 Views

ตอนที่ 73

135 Views

ตอนที่ 74

130 Views

ตอนที่ 75

155 Views

ตอนที่ 76

141 Views

ตอนที่ 77

125 Views

ตอนที่ 78

152 Views

ตอนที่ 79

143 Views

ตอนที่ 80

152 Views

ตอนที่ 81

131 Views

ตอนที่ 82

152 Views

ตอนที่ 83

150 Views

ตอนที่ 84

156 Views

ตอนที่ 85

148 Views

ตอนที่ 86

148 Views

ตอนที่ 87

155 Views

ตอนที่ 88

152 Views

ตอนที่ 89

122 Views

ตอนที่ 90

131 Views

ตอนที่ 91

131 Views

ตอนที่ 92

135 Views

ตอนที่ 93

142 Views

ตอนที่ 94

137 Views

ตอนที่ 95

145 Views

ตอนที่ 96

145 Views

ตอนที่ 97

132 Views

ตอนที่ 98

143 Views

ตอนที่ 99

125 Views

ตอนที่ 100

175 Views

ตอนที่ 101

148 Views

ตอนที่ 102

137 Views

ตอนที่ 103

150 Views

ตอนที่ 104

157 Views

ตอนที่ 105

133 Views

ตอนที่ 106

144 Views

ตอนที่ 107

161 Views

ตอนที่ 108

133 Views

ตอนที่ 109

144 Views

ตอนที่ 110

156 Views

ตอนที่ 111

155 Views

ตอนที่ 112

144 Views

ตอนที่ 113

138 Views

ตอนที่ 114

132 Views

ตอนที่ 115

161 Views

ตอนที่ 116

133 Views

ตอนที่ 117

172 Views

ตอนที่ 118

147 Views

ตอนที่ 119

161 Views

ตอนที่ 120

146 Views

ตอนที่ 121

157 Views

ตอนที่ 122

141 Views

ตอนที่ 123

159 Views

ตอนที่ 124

155 Views

ตอนที่ 125

170 Views

ตอนที่ 126

156 Views

ตอนที่ 127

164 Views

ตอนที่ 128

164 Views

ตอนที่ 129

162 Views

ตอนที่ 130

170 Views

ตอนที่ 131

161 Views

ตอนที่ 132

152 Views

ตอนที่ 133

181 Views

ตอนที่ 134

169 Views

ตอนที่ 135

164 Views

ตอนที่ 136

147 Views

ตอนที่ 137

156 Views

ตอนที่ 138

141 Views

ตอนที่ 139

157 Views

ตอนที่ 140

135 Views

ตอนที่ 141

159 Views

ตอนที่ 142

183 Views

ตอนที่ 143

181 Views

ตอนที่ 144

171 Views

ตอนที่ 145

150 Views

ตอนที่ 146

155 Views

ตอนที่ 147

146 Views

ตอนที่ 148

166 Views

ตอนที่ 149

182 Views

ตอนที่ 150

168 Views

ตอนที่ 151

150 Views

ตอนที่ 152

169 Views

ตอนที่ 153

146 Views

ตอนที่ 154

155 Views

ตอนที่ 155

154 Views

ตอนที่ 156

165 Views

ตอนที่ 157

153 Views

ตอนที่ 158

164 Views

ตอนที่ 159

188 Views

ตอนที่ 160

157 Views

ตอนที่ 161

191 Views

ตอนที่ 162

153 Views

ตอนที่ 163

171 Views

ตอนที่ 164

165 Views

ตอนที่ 165

133 Views

ตอนที่ 166

184 Views

ตอนที่ 167

152 Views

ตอนที่ 168

165 Views

ตอนที่ 169

169 Views

ตอนที่ 170

159 Views

ตอนที่ 171

195 Views

ตอนที่ 172

177 Views

ตอนที่ 173

215 Views

ตอนที่ 174

171 Views

ตอนที่ 175

181 Views

ตอนที่ 176

195 Views

ตอนที่ 177

172 Views

ตอนที่ 178

173 Views

ตอนที่ 179

178 Views

ตอนที่ 180

222 Views

ตอนที่ 181

183 Views

ตอนที่ 182

194 Views

ตอนที่ 183

146 Views

ตอนที่ 184

181 Views

ตอนที่ 185

138 Views

ตอนที่ 186

171 Views

ตอนที่ 187

104 Views

ตอนที่ 188

113 Views